Homogenizátory

Frekvenčný homogenizátor – HF


 • Nosný stojan kotvený do podlahy s pripojeným pohonným mechanizmom
 • Špeciálna samonosná homogenizačná nádoba elipsoidného tvaru
 • Výpustné hrdlo s uzatváracou klapkou a upínačmi pre kontajner
 • Kruhové okno s priezorom z polykarbonátu pre čistenie nádoby
 • Regulácia otáčok frekvenčným meničom
 • Vlastná programovacia jednotka

Súdkový homogenizátor – HS


 •  Homogenizácia priamo v prepravnom sude (kontajneri) valcového tvaru
 •  Tuhý nosný stojan pevne ukotvený do podlahy alebo vybavený pojazdovými kolieskami
 •  Sud obopnutý objímkou ktorá je súčasťou otočného ramena
 •  Zaistenie sudu proti pohybu
 •  Možnosť vybavenia adaptabilným ramenom pre rôzne veľkosti sudov
 •  Regulácia otáčok pomocou frekvenčného meniča
 •  Vlastná programovacia jednotka
 •  Samosvorná prevodovka – zamedzenie samovoľnému pootočeniu ramena

Homogenizačné miešadlo – HM


 • Rotačná spádová homogenizácia sypkých granulovaných a prachových látok
 • Homogenizácia priamo v nádobách, ktoré slúžia aj na prepravu produktu
 • Konštrukčná podobnosť so súdkovým homogenizátorom HS
 • Otočné rameno so sklonom pre upnutie nádoby