Manipulátory

Stĺpový manipulátor


ME – s elektromagnetickým pohonom
MH – s hydraulickým pohonom
MP – s pneumatickým pohonom

 • Manipulátory ME, MH a MP sú koncepčne podobné, rozdiel je v spôsobe náhonu vertikálneho zdvihu ramena
 • Základ stroja tvorí tuhý nosný stĺp, otočne uložený, vybavený aretáciou polôh
 • Nosný stĺp spojený so základovou doskou kotvenou do podlahy
 • Rameno s ručným alebo elektromechanickým spôsobom náhonu preklápania

Mobilná manipulačná plošina – MMP


 • Manipulácia s materiálom – surovinami, uloženými na paletách alebo v prepravných nádobách
 • Tuhý nosný stĺp s kotvením
 • Samonosná plošina rámovej konštrukcie
 • Elektromechanický alebo hydraulický náhon vertikálneho zdvihu
 • Bezpečnostná závora
 • Ochrana proti preťaženiu

Preklápače


 •  

Manipulátor akumulátorový – MA


 • Základ stroja tvorí antikorový podvozok s kolieskami
 • Na podvozku pripevnený nosný stĺp s vertikálne posuvným a otočným ramenom
 • Elektromechanický pohon ramena napájaný dobíjateľnou akumulátorovou batériou
 • Rameno s ručným spôsobom náhonu preklápania

Príslušenstvo k manipulátorom


 •