Príslušenstvo

  • Umývacie zariadenia CIP
  • Pochodzie a manipulačné plošiny
  • Logistické zariadenia z antikoru – skrine, regále