Simulácie

Ponúkame pokročilé statické a dynamické analýzy strojných súčiastok a zostáv. 
Pre výpočty využívame software Autodesk Nastran In-CAD. 

1. Statická analýza 

 • deformačne-napäťová analýza
 • stanovenie kritických napätí
 • vyhodnotenie medzných stavov
 • optimalizácia konštrukcií

2. Dynamická analýza

 • výpočet vlastných frekvencií telesa alebo sústavy
 • stanovenie odpovedajúcich deformačných tvarov k vl. frekvenciám
 • FRF analýza (odozva na budiaci signál, prenosové funkcie)

3. Teplotne-štrukturálna analýza

 • stanovenie teplotných gradientov naprieč štruktúrou strojných zariadení
 • výpočet deformačných odchýlok vplyvom teplotného zaťaženie
  výpočet teplotnej napätosti