Homogenizátory

Aby naši klienti mohli dosiahnuť vysoký stupeň homogenity výsledného produktu, vyrábame účinné zariadenia jednoduché a bezpečné na obsluhu. Určené sú pre homogenizáciu prachových látok a sypkých či granulovaných zmesí.

Produkt

Homogenizátor

Ide o špeciálnu elipsovitú nádobu, ktorá zabezpečuje čo najlepšiu homogenitu zmesi. Zakotvená je do podlahy pomocou tuhého nosného stojana s výkonným pohonným ústrojenstvom. Spodná časť zariadenia je vybavená uzatváracou klapkou a programovacou jednotkou pre nastavenie parametrov homogenizácie.

• bezpečnostná ohrada
• manipulačná plošina
• umývacie zariadenie CIP

Produkt

Sudový homogenizátor

Jednoduché zariadenie na obsluhu, v ktorom prebieha homogenizácia priamo v prepravovanom sude. Jeho nosný stojan môže byť ukotvený priamo do podlahy, alebo vybavený pojazdným rámom. Navyše, sudy rôznych veľkostí môžete vybaviť adaptívnym ramenom.

• homogenizácia priamo v prepravovanom sude
• nosný stojan ukotvený priamo do podlahy
• možnosť sud vybaviť adaptívnym ramenom

Produkt

Homogenizačné miešadlo

Miešadlo, ktoré je vhodné na rotačnú spádovú homogenizáciu priamo v zariadení. Následne tak slúži aj ako nádoba na prepravu produktu. K dispozícii je tiež otočné rameno. Pri jeho upnutí sa nádoba nemusí  ručne zdvíhať, čo uľahčuje celkovú prácu s nádobou.

• xxx
• xxx
• xxx