Realizácie

Ponúkame návrh, vývoj a výrobu špeciálnych zariadení a liniek na základe špecifických požiadaviek zákazníka.

Realizácia

Vertikálny manipulátor

Vertikálny manipulátor MH-1500 s integrovaným
vibračným sitovačom VS-300

 • Určené pre kontinuálne sitovanie (osievanie) medzi dvomi kontajnermi
 • Možnosť použitia pre 4 typy kontajnerov (250, 350, 850, 1250 litrov)
 • Nosnosť manipulátora až 2000 kg (hydraulický zdvih)
 • Zdroj energie (hydraulický agregát) umiestnený mimo čistého priestoru
 • Jednoduchá možnosť nahradenia vibračného sitovača oscilačným
 • Regulácia materiálového roku pomocou krídlovej pneumatickej klapky s elektronickým riadením

PRODUKT

CUSTOM RIEŠENIE

Implementácia riešenia do obmedzeného priestoru

Realizácia

Mobilný manipulátor

Mobilný Manipulátor MME-150 S Vibračným Sitovačom VS-1000

 • Jednoúčelové mobilné zariadenie pre začlenenie a využitie pre viaceré
  technologické linky
 • Manipulátor – elektromechanický pohon, nosnosť 150 kg
 • Vibračný sitovač súčasťou ramena manipulátora, výkon až do 1000 kg/hod.
 • Vedenie energií integrované do nosného stĺpu a ramena manipulátora
 • Sitovač je možné umývať pomocou CIP trysky

PRODUKT

CUSTOM RIEŠENIE

DOPLNILI sme automatizáciu na vysoké rameno.

Realizácia

Manipulátor
s kónickým sitovačom

Manipulátor MH-350 s kónickým sitovačom

 • Špeciálna linka určená na mletie farmaceutických produktov z prepravných
  kontajnerov do sudov
 • Riešenie konštrukčne uspôsobené pre veľmi obmedzený zástavbový priestor
 • Nosnosť manipulátora 350 kg, výkon mlyna až do 1000 kg/hod.
 • Silový rozvádzač a pohon (hydraulický agregát) umiestnený mimo čistý priestor
 • Riadiaca jednotka spojená s váhovým paletovým vozíkom pre navažovanie produktu,
  komunikácia pomocou bluetooth
 • Sitovač umiestnený na odklopnom ramene, integrované výsuvné CIP trysky

PRODUKT

CUSTOM RIEŠENIE

DOPLNILI sme automatizáciu na vysoké rameno.

Realizácia

vyprázdňovanie sušiarne

Vyprázdňovanie sušiarne s automatickým navažovaním

 • Vyprázdňovanie sušiarne pomocou bezosého dopravníka D-150 (150 kg/hod)
 • Možnosť plynulej regulácie dopravníka
 • Dopravník jednoducho rozoberateľný a demontovateľný z dôvodu čistenia
 • Integrácia oscilačného sitovača do procesu
 • Dvojstupňové automatické navažovanie do sudov s presnosťou +-5 gramov
 • Integrácia vážiacich členov do valčekových tratí

PRODUKT

CUSTOM RIEŠENIE

DOPLNILI sme automatizáciu na vysoké rameno.

Realizácia

Homogenizátor
H-1200

 • Veľkoobjemový homogenizátor určený pre miešanie suchých prachových a granulovaných zmesí
 • Maximálna hmotnosť homogenizovanej zmesi 1200 kg, objem nádoby 4000 litrov
 • Vákuové plnenie pomocou vývevy, dvojstupňová filtrácia s oklepom filtra
 • Pokročilý systém CIP pre automatické čistenie nádoby homogenizátora
 • Prispôsobenie všetkých periférií (pochodzie plošiny, systém vákuového plnenia,
  bezpečnostná ohrada…) pre danú miestnosť umiestnenia homogenizátora
 • Robustný riadiaci systém uspôsobený podľa požiadaviek a zvyklostí zákazníka

PRODUKT

CUSTOM RIEŠENIE

DOPLNILI sme automatizáciu na vysoké rameno.

Realizácia

Sudový homogenizátor

Sudový Homogenizátor HS-100 S Adaptívnym Ramenom

 • Špeciálna obcia pre sudový homogenizátor s možnosťou upnutia viacerých sudov
  O rôznych objemoch na jednom vlastnom zariadení
 • Jednoduchá a rýchla zmena konfigurácie otočného ramena, mechanický princíp
 • Maximálny objem suda až do 400 litrov
 • Zariadenie pevne kotvené do podlahy alebo umiestnené na mobilnom ráme

PRODUKT

CUSTOM RIEŠENIE

DOPLNILI sme automatizáciu na vysoké rameno.