Manipulátory

Ak chcete zabezpečiť manipuláciu v rámci technologického procesu, siahnite po univerzálnom zariadení. Určené je na vertikálnu manipuláciu kontajnerov, sudov, prepravných nádob a prípadne tiež technologických paliet. Výhodou je aj ich plynulý pohyb, ktorý eliminuje segregáciu materiálu po homogenizácii.

Produkt

STĹPOVÝ MANIPULÁTOR

Zariadenie, ktoré môže byť vybavené elektromechanickým, hydraulickým či pneumatickým pohonom. Je otočne uložený, vybavený aretáciou polôh a jeho základ tvorí nosný stĺp. Na základe požiadavky, môže byť zariadenie vybavené aj otočným mechanizmom.

• otočne uložený, vybavený aretáciou polôh
• zariadenie môže byť vybavené aj otočným mechanizmom

Produkt

PREKLÁPAČ

Špecifický typ manipulátora vybavený otočnou platformou, ktorý slúži na preklápanie prepravných kontajnerov. Pre ich rôzne typy je k dispozícii koncový efektor.

Produkt

MANIPULAČNÁ PLOŠINA

Zariadenie slúži na pohodlnú manipuláciu s materiálom (palety, sudy) medzi podlažiami. Vyznačuje sa pohodlnou a bezpečnou obsluhou a elektromechanickým alebo hydraulickým zdvihom

Produkt

POJAZDNÝ MANIPULÁTOR

Mobilné zdvíhacie zariadenie vhodné na jednoduchú prepravu a manipulácia s materiálom. Pre široké spektrum, manipulačných jednotiek narába s rôznymi druhmi ramien. Manipulátor je vyrobený v kompaktných rozmeroch pre čo najlepšiu manipuláciu a jeho obsluha je ergonomická a rýchla.