Preprava
Materiálu

Produkt

MECHANICKÁ PREPRAVA MATERIÁLU

Možná je preprava valčekových tratí, závitovkových či pásových dopravníkov alebo preprava kontajnerov a sudov.

Produkt

VÁKUOVÁ PREPRAVA MATERIÁLU

Vákuové plnenie zariadení a vákuová preprava produktu

Produkt

KONTAJNERY
A SUDY

Mechanizmy určené na prepravu, plnenie a skladovanie produktu. Ich prispôsobené konštrukcie sú vhodné pre rôzne druhy manipulácie. Súčasťou tiež môžu byť rôzne typy uzáverov a pripojovacích prírub.