Naše Služby

Služba

Renovácia strojných zariadení

Vzhľadová a technická renovácia používaných strojných zariadení nielen z našej produkcie.

Služba

Engineering

Ponúkame návrh a vývoj koncepcie prototypových strojov a zariadení plus vizualizáciu riešenia (rendrovaný model). Možnosť zobrazenia technického riešenia pomocou 3D virtuálnej reality, kompletná výkresová dokumentácia a technické štúdie zariadení. Technické poradenstvo podľa individuálnych požiadaviek zákazníka a reverzný inžiniering.

• vizualizácia riešenia
• výkresová dokumentácia, technické štúdie
• technické poradentvo

Služba

Výskum a vývoj

Využite pokročilých simulačných techník pri optimalizácii procesov a vlastnej konštrukcie zariadení a komponent.

Služba

Servis a údržba

Vzhľadom k dlhodobým skúsenostiam v odbore procesného inžinierstva ponúkame servis širokej škály technologických zariadení od rôznych výrobcov. Na základe vašich požiadaviek vykonáme bežný servis podľa špecifikácie výrobcu, v prípade odhalenia nedostatkov možnosť opravy, renovácie zariadenia.

• servis podľa špecifikácie výrobcu
• renovácie zariadenia

Služba

SKRINE
A REGÁLY

Vývoj, výroba a montáž strojov a zariadení pre farmaceutický, chemický a potravinársky priemysel.

Služba

VOZÍKY

Vývoj, výroba a montáž strojov a zariadení pre farmaceutický, chemický a potravinársky priemysel.